Anasayfa


Tanıtım


Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkiye'de konu ile ilgili lisansüstü eğitim sağlayan en önemli kurumlardan biridir. Alanda Türkiye ve Dünya çapında yetkin öğretim üyelerince eğitimler sağlanmaktadır. Özel yeteneğin taranması, tanılanması, ölçmesi gibi konular ile özel yeteneklilere hazırlanacak eğitim ve takip programları hakkında dersler programımızda sağlanmaktadır. Güncel uluslararası kaynaklar baz alınarak oluşturulan lisansüstü derslerde, öğrencinin kazanımları ve verimli eğitim çıktıları göz önünde tutulmaktadır. 2018'in Şubat ayında ilk yüksek lisans düzeyinde öğrencilerini alan Ana Bilim Dalı, 2020 yılının Ocak ayında ilk mezununu vermiştir. Yüksek lisans düzeyinin ve Bilim Uzmanı ünvanına sahip bir öğrencinin edinmesi gereken tüm bilgi ve beceriler ile birlikte, Özel Yetenekliler alanının doğası gereği, disiplinlerarası bakış açısının kazandırılması öncelik hedefler arasındadır. 

Özel Yetenekliler Eğitiminde Türkiye'deki ilklerden biri olan Ana Bilim Dalımızın Doktora programı açılmıştır. Ana Bilim Dalımız ile ilgili her türlü soru için aşağıda yer alan mail adresinden iletişime geçilebilir.

Duyurular

23.03.2020 14:00