Yüksek Lisans

Bilim Dalı bünyesinde 2018 Şubat ayından bu yana Özel Yetenekliler Eğitimi Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edilmektedir.

10 kontenjanı olan programa başvuru için Eğitim Fakültesi mezunu olma, 55 ALES puanı, YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen 55 dil puanı ve 2,80/4,00 72/100 lisans mezuniyeti ortalama asgari şartlardır. 

Duyurular //www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/ adresinden de takip edilebilir.

1- ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI/Tezli Yüksek Lisans
  ÖYE600 - ÖZEL KONULAR *
  ÖYE601 - ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİNDE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK *
  ÖYE603 - ÖZEL YETENEKLİLERİ TANILAMA MODELLERİ *
  ÖYE605 - İLERİ İSTATİSTİK *
  ÖYE611 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE KULLANILAN EĞİTİM STRATEJİLERİ *
  ÖYE614 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE BİLİŞSEL DEĞİŞKENLER *
  ÖYE618 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE SOSYAL BECERİLER *
  ÖYE602 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA VE ALANYAZIN ANALİZİ
  ÖYE604 - SEMİNER
  ÖYE606 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  ÖYE607 - ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE BİLİMİN YAPISI VE BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASININ ÖĞRETİMİ
  ÖYE608 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME
  ÖYE609 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
  ÖYE610 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ
  ÖYE612 - ÖZEL YETENEKLİLERDE SÖZCÜK DAĞARCIĞI GELİŞİMİ
  ÖYE613 - ÖZEL YETENEKLİLERİN SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİ
  ÖYE615 - ÖZEL YETENEKLİLERİN DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİ
  ÖYE616 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE DUYUŞSAL DEĞİŞKENLER
  ÖYE617 - ÖZEL YETENEKLİLERİN EĞİTİMİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEM VE MODELLERİ