Doktora

Bilim Dalı bünyesinde 2020 yılından bu yana Özel Yetenekliler Eğitimi Doktora Programına öğrenci kabul edilmektedir. Duyurular //www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/ adresinden de takip edilebilir.

Özel Yetenekliler Eğitimi Doktora Programı

Özel Yetenekliler Eğitimi Doktora Programı dersleri aşağıda listelenmiştir:

ÖYE700 - Özel Konular

ÖYE701 - Seminer

ÖYE702 - Özel yeteneklilerin eğitiminde ileri araştırma yöntemleri ve etik

ÖYE703 - Özel yetenekliliği (Üstün zekâyı) açıklayan kuramlar ve modeller

ÖYE704 - Özel yeteneklilerin eğitiminde ileri istatistik-II

ÖYE705 - Özel yetenekliler eğitiminde değerlendirme ve kullanılan ölçme araçlarının özellikleri

ÖYE706 - Özel yeteneklilerin eğitiminde ileri nitel araştırma yöntemleri

ÖYE707 - Özel yeteneklilerin eğitiminde problem çözme becerilerinin öğretimi

ÖYE708 - Özel yeteneklilerin eğitiminde karma araştırma yöntemleri

ÖYE709 - Özel yeteneklilerin eğitiminde eleştirel düşünme becerilerinin öğretimi

ÖYE710 - Özel yeteneklilerin eğitiminde disiplinler arası çalışma

ÖYE711 - Özel yeteneklilerin eğitiminde yaratıcı düşünme becerilerinin öğretimi

ÖYE712 - Özel yeteneklilerin eğitiminde zenginleştirme uygulamaları

ÖYE713 - Özel yeteneklilerin eğitiminde analitik düşünme becerilerinin öğretimi

ÖYE714 - Özel yeteneklilerin eğitiminde hızlandırma uygulamaları

ÖYE715 - Özel yeteneklilerin eğitiminde karşılaşılan duyuşsal ve sosyal problemler

ÖYE716 - Özel yeteneklilerin eğitiminde gruplama uygulamaları

ÖYE717 - Özel yetenekliler eğitiminde güncel sorunlar

ÖYE718 - Özel yeteneklilerin eğitiminde teknoloji entegresyonu

ÖYE719 - Özel yetenekliler eğitimindeki destek eğitim hizmetlerinin eleştirisi

ÖYE720 - Özel yeteneklilerin eğitiminde kullanılan eğitim programı modelleri

ÖYE721 - Özel yeteneklilerin eğitiminde iki kere farklı bireylerin eğitimi

ÖYE722 - Dahiler ve savantlar

ÖYE799 - Yeterlilik sınavına hazırlık