Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın vizyonu, ulusal ve uluslararası alanda öncü; Dünya ile entegre, ülkemizin ve bölgemizin özel yeteneklilerin eğitiminde söz sahibi, kuramsal bilgiyi özümsemiş ve kullanılabilir pratik becerilerle donanmış bilim insanları yetiştirmektir. 


MisyonumuzAna Billim Dalımız ''Özel Yetenekliler Eğitimi'' bilim alanının gelişimine katkı sağlamayı; bu alanda uluslararası düzeyde kullanılabilecek kuramsal ve uygulamalı bilgi üretmeyi; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya Uluslararası alandaki diğer kurum ve kuruluşlara bağlı resmi veya özel birimlerde görev yapacak bilim insanları yetiştirmeyi ve yerel ve uluslararası düzeyde özel yetenekliler alanında karşılaşılan problemlere çözüm önerileri geliştirerek ve bu alanda bilim insanları yetiştirecek özel yetenekliler eğitiminin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.