Tanıtım

Özel Yetenekliler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkiye'de konu ile ilgili lisansüstü eğitim sağlayan çok az kurumdan en önemlilerinden biridir. Alannda Türkiye ve Dünya çapında yetkin öğretim üyelerince eğitimler sağlanmaktadır. Özel yeteneğin taranması, tanılanması, ölçmesi gibi konular ile özel yeteneklilere hazırlanacak eğitim ve takip programları hakkında dersler programımızda bulunmaktadır. Güncel uluslararası kaynaklar baz alınarak oluşturulan lisansüstü derslerde, öğrencinin kazanımları ve verimli eğitim çıktıları göz önünde tutulmaktadır. 2018'in Şubat ayında ilk yüksek lisans düzeyinde öğrencilerini alan Ana Bilim Dalı, 2020 yılının Ocak ayında ilk mezunlarını verecektir. Yüksek lisans düzeyinin ve Bilim Uzmanı ünvanına sahip bir öğrencinin edinmesi gereken tüm bilgiler ile birlikte, Özel Yetenekliler alanının doğası gereği, disiplinlerarası bakış açısının kazandırılması öncelik hedefler arasındadır. 

Özel Yetenekliler Eğitiminde Türkiye'deki ilklerden biri olan Ana Bilim Dalımızın Doktora programı ise hazırlık aşamasındadır. Ana Bilim Dalımız ile ilgili her türlü soru için aşağıda yer alan mail adresinden iletişime geçilebilir.